Navigace

Obsah

Stávající územní plán obce Mutěnín 

Mutěnín

Mutěnín - u železniční zastávky

Erazim

Ostrov

Starý Kramolín

Širší vztahy

 

Nový územní plán obce Mutěnín (k.ú. Mutěnín, Starý Kramolín, Bezvěrov I. a II.)

Dne 12.12.2016 zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodlo pořídit nový územní plán. Jedná se o zásadní dokument řešící další územní rozvoj obce v příštích letech.

Zadání Územního plánu Mutěnín

Na základě došlých požadavků byl vypracován Návrh zadání Územního plánu Mutěnín, který byl schválen zastupitelstvem obce dne 21.12.2017.

Zadání je uloženo ve vytištěné formě na úřadech v Mutěníně a  Domažlicích.

Digitálně na https://www.domazlice.eu/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany/mutenin-/