Navigace

Obsah

Sbor dobrovolných hasičů Mutěnín

 

Prapor

Historie

Už roku 1814 opatřila obec hasičské náčiní a vystavěla požární domek v tehdejší židovské ulici.

Spolek dobrovolných hasičů byl založen v roce 1888 nadučitelem Mulzem, ten byl hejtmanem spolku, po něm následoval  hostinský Franz Wohnsiegl . Požární stříkačku a ostatní potřebné vybavení měli hasiči uložené na radnici č.p. 56. Ten byl zbourán v 60. letech a na jeho místě stojí v současnosti bytovky.

V roce 1925 měl spolek 42 činných členů v odolných uniformách, 12 přispívajících a několik čestných členů.

( Převzato z výboru z díla  J.Micka od p. Mgr. Marie Vintrové). 

 

 

Současnost

Od roku 1945 se o historii našeho sboru dočteme z obecní kroniky a především z kroniky sboru dobrovolných hasičů, kterou více než 40 let zapisoval jeden ze členů, pan Jiří Kostkuba.
V roce 1963 se Sbor dobrovolných hasičů rozhodl svépomocí vybudovat novou požární zbrojnici, tento záměr však nebyl uskutečněn.

Smlouva o výstavbě nové zbrojnice byla uzavřena v roce 1990 bývalým MNV v Hostouni za finanční pomoci České státní pojišťovny v Domažlicích. V roce 1991 převzala stavbu nově osamostatněná Obec Mutěnín. Stavbu prováděl Okresní stavební podnik Domažlice. Nová požární zbrojnice byla slavnostně otevřena dne 14. června 1992 za účasti  mnoha hasičských sborů z okolí včetně sousedního Německa. Nápis na zbrojnici vytvořil akademický malíř, pan Eduard Hájek ze Starého Kramolína, sponzorem byl pan Rostislav Krejčí, chalupář z Mutěnína. 

V červnu 1997 místní dobrovolní hasiči společně se starostou a zastupitelstvem odhalili desku se znakem naší obce.

V květnu 2007 zakoupila obec od města Hostouň pro hasičský sbor vůbec první cisternovou automobilovou stříkačku na podvozku Škoda 706 RTHP.

V květnu 2008 byl dokončen přístavek hasičské zbrojnice a  provedena její plynofikace.

Sbor dobrovolných hasičů vždy úzce spolupracoval a spolupracuje s obcí. 
V současnosti má Sbor dobrovolných hasičů 31 členů.

 

Zpráva o činnosti SDH Mutěnín 2017 - 2006

 

Zpráva o činnosti SDH Mutěnín 2019

 

Hasičská zbrojnice 2015

Hasičárna

Závody v Mutěníně 2016

HasičiHasiči